вторник, 9 май 2017 г.

магична йога - от планината

Повиках Орела... 
Той дойде и ме взе от полянката под върха, както си ни е обичай ;)  Дойде отпред, леко отляво и полетяхме надясно. Прелетяхме над зелените гори, планини, хълмове.... Видях отново белите облачета, видях за малко онзи водопад покрай, който се спускахме веднъж... Продължихме и пред нас се появи планина като стена. По-висока е от досегашните и е разположена перпендикулярно на нашия полет. Не се виждаше край. Не изглеждаше много висока, но аз се стъписах и се забавих. Тогава Орелът ме подкани да побързам и се вдигнахме нагоре, когато стигнахме билото на тази планина /нов елемент, до сега не е имало такава/ и погледнах от другата страна видях в ниското разноцветни площи, ниви с различни насаждения и обработки... Точно същите, които бях видяла когато с Орела летяхме в посока само на изток.
Останахме там, на високото, на един връх и наблюдавахме надолу. Спокойствие, слънчево, тихо... Изведнъж се появи вятър. Чувах го. Завъртя бели облаци покрай върха, на който бяхме  кацнали, а посоката беше от дясно наляво. Обратно на часовниковата стрелка, но само полукръг, сякаш идваха покрай планината, правеха завой при нас и продължаваха пак покрай планината. 
Върнах се... 

 ***

.

Няма коментари:

Публикуване на коментар