петък, 30 юни 2017 г.

магична йога - ден на музиката

Днес ще да е ден на Музиката! 

Змиите...
Издигнаха се нагоре, а  аз останах между тях и в един момент осъзнах, че си танцуваме. Те се извиват и ми показват движения, а аз повтарям след тях и с тях... Много леко е. Музиката е прекрасна, цяла. Всъщност всичко е Едно - аз, змиите, танца, музиката... Завършеност  е...

Космическата река... 
Много бързо дойде по обичайния си начин, но тя е различна. Имаше нещо като мехурчета, които изплуват от водата, но тези мехурчета са цветни, разноцветни, бляскави, светещи и при излизане и разпукване се чува звук. Много нежен, като от хиляди камбанки. Нещо весело, жизнерадостно. 
После тези балончета се загубиха, но се появиха пръчици, които също създаваха музика. Цветни, блестящи, въртящи се... От всичкото това движение и от светлините се получава още по-приятна музика. Не може да се опише, но е някак още по- в сравнение с предишната. 
Аз не съм в лодка, а се нося из тази Река. Аз съм нещо като движение. Аз съм Реката. Аз съм музиката. Аз съм онова дето не може да се опише, но е оная дълбока същност, без която нищо не е същото... 

Сега... 
Особено ми е... Леко, завършено, пълно, цяло, топло, и... танц и музика, но не отделно, а нещо, което е общо, защото е неделимо... нещо в мен е... нещо Ново, но знам, че е най-истинското, което имам... Няма дума, няма думи за него, има само... усещане, осъзнаване, чувстване, знание - но като едно, някакво ново ... Осмо чувство...

***

.

четвъртък, 1 юни 2017 г.

магична йога - Райска музика

Морският кон... 
Дойде със звук и златна светлина, която се изви в дъга от ляво на дясно. Това си беше моят Белият кон, но днес беше Златен. Тръгнахме към гората, където и миналия ден ходихме. И уж е същата гора, същите вековни дървета, но в клоните проблясваха разноцветни светлини. Всяка светлина си имаше звук и се носеше музика в гората. Изведнъж чух Райска музика. Да, точно това би трябвало да е - музика от светлина... 
Когато се върнахме, след Коня остана пак дъга от светлина, която се скри след него.

***

.